Pregled nadomestil

Na pregledu nadomestil se izpišejo nadomestila v breme drugih (ne v breme delodajalca), in sicer bruto zneski, dajatve in neto zneski.

Pregled nadomestil – potrdimo, če želimo izpisati seznam.

Razvrščanje – izpis zbirnika za vsako vrsto nadomestila lahko razvrstimo po šifrah ali po nazivih zaposlenih.

Opis liste – se izpiše v glavi zbirnika.

 

Vnesene nastavitve potrdimo s klikom na gumb Tiskaj (Alt+T).

 

Natisni