Urejanje vzorca:

Vzorec urejate

·      preko gumba Urejanje vzorca ali

·      preko OST à Evidentiranje obrokov à Urejanje vzorca ali

·      preko OST à Šifranti à Otroci à okno za spreminjanje à na dnu zavihka Splošno gumb

Uredite ponedeljek, torek…

V primeru, da uporabljate evidentiranje obrokov z evidenco sprememb (če je v OST Nastavitve – zavihek Povezave – polje Evidenca sprememb obkljukano) ali če uporabljate kodo programa Zasedenost doma, potem vzorec uredite tako, da je prikazana šifra menija v primeru, da želite posameznika za določen dan v tednu prijaviti oz. X (brisanje prijave), če prijave za tisti dan ne želite.

OPOZORILO: kateri meni bo pri posamezniku prijavljen, je potem odvisno od nastavitev programa (Osnovni meni na zavihku Evidentiranje obrokov) ali meni na posamezniku (šifrant Meniji), če imate vzorec v letu 1, če je v OST Nastavitve – zavihek Povezave – polje Evidenca sprememb neobkljukano.

OPOZORILO: kateri meni bo pri posamezniku prijavljen, je potem odvisno od nastavitev programa (Osnovni meni na zavihku Evidentiranje obrokov) ali meni na posamezniku (šifrant Meniji) ALI od menija, ki je vpisan v vzorcu, če imate vzorec v letu 1, če je v OST Nastavitve – zavihek Povezave – polje Evidenca sprememb neobkljukano. Od kje se bo prepisal meni, je odvisno od priprave in odgovor na vprašanje:

Odgovor DA pomeni, da se bodo meniji prepisovali iz vzorca, odgovor NE pomeni, da se bodo meniji prepisovali iz šifrant menijev otrok oz. se bo vpisal osnovni meni, če v šifrant menijev otrok ni zapisa.

Natisni