Verzija 2020.10.003

Knjiga prejetih računov

Urejeno odklepanje in ponovno knjiženje že knjiženih računov.

Natisni