Izvoz šifranta Knjižnih skupin

Podatke iz šifranta Knjižnih skupin izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb  - Izvoz podatkov se odpre meni, kjer izberemo kaj želimo izvoziti.

Izberemo lahko:

  • Izvoz knjižnih skupin – izvažajo se podatki iz Knjižnih skupin – Konti.
  • Izvoz knjižnih skupin – artikli – izvažajo se podatki iz Knjižnih skupin – Artikli.

Odpre se okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu.

  • Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki iz šifranta standardnih tekstov.

Podatki o Knjiznih skupinah – Konti se izvozijo v datoteko z imenom FAKKnjizneSkupine.txt.

Podatki o Knjiznih skupinah – Artikli se izvozijo v datoteko z imenom FAKKnjizneSkupineART.txt.

Natisni