Verzija 2020.10.001 z dne 24.7.2020

  • Pri analizi naročil dobaviteljem in analizi prevzemov smo ločili poimenovanje dobaviteljev iz naročila/prevzema in šifranta artiklov.
  • Analizi naročil kupcev in odpremnih nalogov sta bili dopolnjeni s šifro za primerjavo iz šifranta artiklov.
  • Odklepanje odpremnih nalogov dopolnjeno tako, da se vrstice na računu ustrezno stornirajo, če se vrstni red vrstic na računu spremeni.

  • Knjiženje – prevzem od dobavitelja; na preglednici vrstic artiklov odprtih naročil, ki jo aktiviramo na formi vnos nove vrstice prejema smo dodali kolono »serija«.
  • Knjiženje – naročila kupcev, odpremni nalogi, naročila dobaviteljem, prevzemi; na preglednico dokumentov smo dodali kolone z nazivi SM, SN, referenta in analitike.
  • Knjiženje – naročila kupcev; na preglednico »Zaloga vrstic naročila« smo dodali dve novi koloni: datum dobave in datum dobave kupec.
  • Knjiženje – odpremni nalogi; pri izboru odpremnih nalogov za »knjiženje« smo dodali možnost izbire po stroškovnem mestu in stroškovnem nosilcu.

 

Natisni