Časovna realizacija

V tem delu prikaza napredovanja delovnega naloga se prikažejo zbirni časovni podatki delovnega naloga:

  • Datum razpisa, pričetka izdelave in rok izdelave
  • Do roka –  preostanek števila dni do roka izdelave (negativno in v redeči barvi pomeni, da je rok že potekel)
  • Možen zaključek –  prvi možen datum zaključka delovnega naloga (glede na še potreben čas po nezaključenih operacijah delovnega naloga). Prikaz v rdeči barvi v kolikor bo rok zamujen.
  • Predvideno – predvideno število ur po tehnologiji delovnega naloga.
  • Porabljeno – do sedaj porabljeno število ur na operacijah (v zeleni barvi, če je porabljeno število ur manjše od predvidenega, drugače v rdeči barvi); prikaz v urah in v %
  • Preostanek – preostalo potrebno število ur za izdelavo; prikaz tudi v %
  • Prikaže se tudi simbol in izpis stanja deovnega naloga

 

Natisni