Analitike

Šifrant Analitike je preglednica, ki prikazuje analitike, ki predstavljajo eno od možnih analitik prometnih dokumentov. Uporabljajo jih predvsem uporabniki programa EK – Enostavno knjigovodstvo v WIN okolju in našega programa KMP – Knjigovodstvo za mala podjetja v DOS okolju. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta tečajnih list, so natančneje prikazani v Šifrantu Strank.

Natisni