Verzija 2020.16.001 z dne 27.11.2020

Pri povezovanju popravka dokumenta na vnosnem oknu se sedaj v labeli izpiše številka listine.

Natisni