Vnos

Z  (Vnesi zapis) ali Insert aktiviramo okno Enote.

·      Šifra enote – vnesemo šifro enote.

·      Naziv enote – vnesemo naziv enote.

·      Šifra SM – vnesemo stroškovno mesto iz šifranta Stroškovna mesta.

·      Šifra SN – vnesemo stroškovnega nosilca iz šifranta Stroškovni nosilci.

·      Uporabnik OST – vnesemo številko uporabnika OST iz šifranta Uporabniki.

·      Opomba – vnesemo poljuben tekst.

S Potrdi zapišemo novo enoto.

Natisni