Gumb Tiskaj (vračilo)

Vračilo tiskamo tako, da najprej v preglednici Prejemi označimo izbrano vračilo. Ob kliku na gumb  - Tiskaj (Alt T) se odpre okno Izpisi, kjer izpisujemo vračilo - Povratnica številka: šifra vrste prometa, številka vračila in leto prejema in datumom vračila.

Ob novi instalaciji imamo v preglednici že pripravljen en vzorec: Povratnica na podlagi katerega si lahko sami oblikujemo željeni izpis, enako kot na dokumentih prejema.

Natisni