Konti prihodkov in odhodkov (razred 4 in 7)

Vsakemu rednemu kontu odhodkov in prihodkov moramo določiti spremljajoč Evidenčni konto odhodka ali prihodka in Evidenčni protikonto. Evidenčni protikonto mora biti take vrste konta, kot so evidenčni konti prihodka ali odhodka. Določiti moramo tudi Oznako opisa evid. knj., s tem določimo kaj se nam bo napisalo v opis pri evidenčnih vknjižbah. Lahko izbiramo med besedilom, ki ga vnašamo na konto terjatve ali obveznosti, v tem primeru izberemo iz rednega konta. Lahko pa se odločimo, da nam bo program jemal v opis evidenčne vknjižbe besedilo, ki smo ga vnašali, ko smo knjižili plačilo, v tem primeru izberemo iz plačila.

Natisni