Verzija 2018.11.001

Osnovna sredstva in DI - gumb Tiskanje - Etikete

Dodan filter na izbor šifer osnovnih sredstev (aktivni, neaktivni).

Natisni