Preglednica 1. nivoja - Evidenca o nakupu in prodaji blaga v trgovini na debelo

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici.

Preglednica se imenuje Evidenca o nakupu in prodaji blaga v trgovini na debelo z letom za katero pregledujemo podatke.

Prvi zapis v preglednici je vedno skupni prikaz začetnega stanja.

Pod preglednico je prikazana vsota stolpcev »Nabava blaga« in »Poraba blaga«.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici.

Natisni