Verzija 2019.03.002

Blagajniško poslovanje

Knjiženje - gumb vnesi zapis - gumb vnesi vrstice

Urejeno vnašanje vrstic brez motečega opozorila.

Natisni