Verzija 2019.04.001 z dne 8.3.2019

Šifranti -> Knjižna skupina

- urejan je kontrola na polju "Referent za potrjevanje"

Uvoz eRačunov

- na uvozu je dodana nova ovojnica, ki ustrezno kontrolira uvoz predračunov, računov, opominov in iop dokumentov

 

 

Natisni