Artikli pred zapadlostjo

Izpis je namenjen prikazu artiklov, ki jim bo do nekega izbranega datuma zapadla uporabnost. Obdelujejo se samo artikli, ki se jim vodijo serije in imajo izpolnjeno uporabnost v šifrantu serij. Prikazujejo se samo tiste serije pred zapadlostjo, ki imajo količino zaloge različno od nič. Osnovni pregled je na ravni artikel/konsignant.

Najprej se odpre okno Pregled artiklov pred zapadlostjo uporabnosti, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Tip skladišča – vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.

Skladišče od do – vpišemo oziroma izberemo skladišča, za katere želimo podatke pregledovati.

Uporabno do - vpišemo oziroma izberemo datum do katerega želimo preverjati uporabnost artiklov.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov.

Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katere želimo podatke pregledovati.

Uredi po – določimo kako bo izpis urejen (po šifri, nazivu).

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje:

prikaz zbirnih podatkov za artikel

prikaz podatkov po serijah za artikel/skladišče

Natisni