Opravljeno delo po operacijah

Opravljeno delo po operacijah

Izpis je namenjen prikazu prijavljenih dobrih izdelanih količin operacij delovnih nalogov znotraj izbranega obdobja z informacijo o dobrih količinah izdelanih pred tem obdobjem in razliko, ki jo je še potrebno izdelati.

Izbirni podatki izpisa so:

  • Datum od do – izberemo datumski razpon dela delavcev za katerega izvajamo izpis.
  • Knjiga DN od do – izberemo razpon knjig delovnih na izpis. Posamezne knjige lahko tudi izberemo iz preglednice.
  • Leto DN od do – izberemo razpon letnic delovnih nalogov, ki jih želimo zajeti v izpis.
  • Številka DN od do – izberemo razpon številk delovnih nalogov katere želimo zajeti v izpis. Posamezne številke lahko tudi izberemo iz preglednice.
  • Referent od do – izberemo razpon referentov delovnih nalogov.
  • Naziv liste – vpišemo lahko lastni naziv izpisa, ki se bo izpisal pri tiskanju.
  • Izpis nastavitev – možnost vklopa prikaza izbirnih podatkov na izpisu.

 

Z gumbom Tiskaj izpis natisnemo. Na voljo je standardni izpis:

VRP Opravljeno delo po operacijah

Izpis za izbrano obdobje prikaže dobre prijavljene količine operacij delovnih nalogov. Količine so razdeljene v izdelana količina pred obdobjem izpisa, v obdobju izpisa, razpisana količina izdelka na delovnem nalogu ter količina, ki jo je še potrebno izdelati.

Količine operacij je potrebno prijavljati preko »Delo delavcev«.

 

 

Z gumbom Preglednica prikažemo podatke o opravljenih operacijah tudi v preglednici.

 

Natisni