Funkcije

V tem šifrantu vnašamo obračunske podatke funkcij v delovnih telesih občin, na katere so imenovani člani v njihovi sestavi (presednik, tajnik, član ….). Podatke iz tega šifranta se lahko uporabi pri vnosu  sestave posameznih teles ali organov, s pomočjo teh podatkov program lahko sam izpolni obračunske podatke za člana delovnega telesa, ki ga vnašamo v sestavo telesa / organa.

 

Šifra funkcije – predlaga se prva prosta zaporedna številka

Naziv

Razdelek : Obračun

Odstotek – znesek sejnine se izračuan v odstotku od županove plače

Znesek – znesek sejnine. Vnos je dovoljen, če je odstotek  0.

 

Natisni