Preglednica Prevzemi

  • V oknu Prevzemui je seznam vseh vnesenih prevzemnih nalogov.
  • V zgornjem delu preglednice so naslednji podatki:
  • Leto – pri prvem vnosu se predlaga letnica sistemskega datuma, če pa podatki v tabeli že obstajajo se predlaga najvišje leto prevzema . Program omogoča pregled prevzemov za tekoče in prejšnja leta, ki jih s klikom na gumb  izberemo iz seznama. Novo leto otvorimo tako, da vtipkamo novo letnico.
  • Knjiga – izbere se v katero knjigo naročil dobaviteljem se bodo knjižili novi prevzemi.
  • Status – vpišemo status odpremnega naloga (knjiženo). Z izbiro tega statusa vidimo kateri prevzemi so bili knjiženi v MSP.
  • Vrstice Prevzemnih nalogov se obarvajo glede na status.
  • Privzeta preglednica prikaže zadnjih sto prevzemov po padajoči številki naloga. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razvrščanje po številki prevzema, datumu, dobavitelju,…
  • Gumb  - O artiklu (Alt L ali F7)nam odpre okno, kjer so vidni podatki o artiklu: Prodajne cene,…,če je povezava z MSP pa so vidne tudi zaloge.

Natisni