Dodajanje novih vrstic zapisnika

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno, kamor vpišemo podatke o novi vrstici zapisnika o spremembi cen.

 • Črtna šifra - vpišemo črtno šifro oziroma artikel poiščemo v šifrantu artiklov. Običajno vnašamo črtne šifre s pomočjo čitalca črtne kode in to kjerkoli na oknu za vnos vrstice. Če ima več artiklov isto črtno šifro, imamo možnost izbora artikla iz šifranta. Črtna šifra lahko predstavlja pretvornik npr. pakiranje, ki nam olajša vnos artiklov z različnimi pretvorniki na količino osnovne merske enote.
 • Šifra artikla - vpišemo šifro artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu artiklov. Na tem mestu lahko artikle tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri vnosu nove vrstice se predlagajo podatki vrstice, ki so vezani na artikel.
 • Faktor – prikaz faktorja spremembe cen, katerega smo vpisali v zavihku Splošno.
 • Količina pretvornika – vpišemo količino v merski enoti pretvornika, količina pa se na njeni osnovi avtomatsko preračuna. Vnos je omogočen samo pri vnosu preko pretvornikov.
 • Količina zaloge – pri artiklih katerim se vodi zaloga, se izpiše količina zaloge za ta artikle in je ni možno spreminjati. Če imamo povezavo z MSP je to količina skladišč na katerih vodimo zalogo. Pri spremembi cen za vrednostno blago pa je možno količino zaloge spreminjati. Vpišemo količino (do tri decimalna mesta).
 • Stara MPCD –  predlaga se zadnja maloprodajna cena iz kalkulacije. Pri artiklih katerim se vodi zaloga, sprememba stare MPCD ni možna. Za vrednostno blago pa lahko spreminjamo tudi staro ceno.
 • Nova MPCD –  predlaga se zadnja maloprodajna cena iz kalkulacije. Vpišemo novo maloprodajno ceno z davkom.
 • Stara PC –  predlaga se zadnja prodajna cena (imenovana lahko tudi veleprodajna cena) iz kalkulacije. Pri artiklih katerim se vodi zaloga, sprememba stare PC ni možna. Za vrednostno blago pa lahko spreminjamo tudi staro ceno.
 • Nova PC –  predlaga se zadnja prodajna cena iz kalkulacije. Vpišemo novo prodajno ceno z davkom. V primeru, da spremenimo samo prodajno ceno, maloprodajna z davkom (MPCD) pa ostane enaka, spremenimo lahko samo veleprodajne cenike (to so ceniki, ki imajo za osnovo prodajno ceno), brez da bi spreminjali vrednost zaloge v evidenci TDR.
 • Stara vrednost – prikaže se izračun zmnožka količine zaloge in stare cene.
 • Nova vrednost – prikaže se izračun zmnožka količine zaloge in nove cene MPCD.
 • Razlika vrednost – prikaz razlike med novo in staro vrednostjo.
 • Razlika DDV – prikaz razlike DDV-ja v novi in stari vrednosti.
 • Opomba - vpišemo poljuben tekst.
 • Prikaz razlike v ceni – na desni strani se prikazuje tako nabavna cena in dosežena razlika v ceni glede na to nabavno ceno. Prikazuje se tako stara kot nova razlike v ceni, prav tako pa tudi RVC v zalogi.

 

 

Gumb  - Knjiži (Alt K) knjiži vrstico in čaka na vnos nove vrstice. Gumb  - Opusti (Alt O) sprazni ekran in čaka na vnos nove vrstice.

Gumb  - Zapri (Alt Z) zapre okno za vnos in se vrne v preglednico Vrstice.

Natisni