Letne osnove

V preglednico vnašamo leto in količnik povečanja (valorizacije) za obračun nadomestil, ki ne bremenijo delodajalca in sicer za vsa leta, iz katerih imajo zaposleni osnove za izračun boleznin. Po predpisih je osnova za izračun nadomestila bruto urno povprečje zaposlenega iz leta pred nastopom bolniške nad 30 ali nege družinskega člana (v breme ZZZS). Običajno je to preteklo obračunsko leto. Izjema so zaposleni, ki so na bolniški neprekinjeno več let. V teh primerih je treba ugotoviti datum začetka boleznine in vnesti podatke za leto pred nastopom boleznine.

Leto – vpišemo leto nastanka boleznin.

Količnik valorizacije

 

Natisni