Gumb "Nalepke"

Gumb »Nalepke«

Na podlagi izdaj v kooperacijo lahko tudi izpisujemo nalepke s podatki o operacijah/izdelkih na izdajah.  Nalepke poleg matičnih podatkov operacij in izdelkov vsebujejo tudi podatke vezane na izdajo, delovni nalog in naročilo kupca na katerega se delovni nalog nanaša. Ob izbiri gumba  (ALT+N) se odpre okno Nalepke kooperacija.

 • Leto izdaje –  predlaga se leto iz preglednice iz katere je bila funkcija tiskanja nalepk izbrana, leto lahko zamenjamo.
 • Številka izdaje od do – vnesemo razpon številk izdaj za katere želimo tiskati nalepke (številke lahko poiščemo iz preglednice izdaj).
 • Datum izdaje od do – vnesemo datumski razpon datumov izdaj za katere želimo tiskati nalepke.
 • Rok izdelave izdaje od do – vnesemo datumski razpon datumov roka izdelave izdaj za katere želimo tiskati nalepke.
 • Šifra izdelka od do – vnesemo (poiščemo) razpon šifer izdelkov izdaj za katere želimo tiskati nalepke.
 • Kooperant od do – vnesemo (poiščemo) razpon šifre strank – kooperantov izdaj za katere želimo tiskati nalepke.
 • Naročilo – vnesemo oznako naročila (delovnega naloga) za katerega želimo tiskati nalepke.
 • Izbira števila nalepk – izbiramo lahko med:
 • Eno za vsako izdajo - pomeni, da se za vsako operacijo izdaje predlaga izpis ene nalepke.
 • Izdana količina – pomeni, da se za vsako operacijo predlaga količina, ki je enaka izdani količini operacije.
 • Količina paketov – pomeni, da se za vsako operacijo predlaga količina, ki je enaka izdani količini operacije podeljena s količino pakiranja definiranm na izdelku.
 • Izdana količina + dodatek za pakete – pomeni, da se predlaga količina nalepk, ki je enaka izdani količinui operacije povečana za toliko nalepk, kolikor jih moramo dodati na skupno embalažo (npr. karton) v katero se pakirajo izdelki. Dodatek se v tem primeru izračuna tako, da se izdana količina operacije najprej podeli s količino pakiranja, tako dobljeno število se zaokroži na celo število navzgor in še pomnoži z dodatkom za nalepke iz šifranta artikla izdelka. Torej, če je izdana količina operacije enaka 25, izdelek ima pakiranje 12 (12 kosov v en karton) ter dodatek za nalepke 2 (2 nalepki na karton), potem se predlaga količina nalepk 31 (25/12=2,083; zaokroženo na 3; 3*2=6; 25+6=31)

Postopek tiskanja nalepk nadaljujemo preko gumba Potrdi (ALT+P). Odpre se preglednica v kateri se nahajajo operacije izbranih izdaj:

V sami preglednici lahko v koloni Število nalepk spremenimo število predlaganih nalepk. Če za določen izdelek nalepk ne želimo tiskati lahko v število nalepk vpišemo 0 ali izbrišemo vrstico (gumb Briši zapis ali izbris šifre v polju Artikel).

Po izbira gumba Tiskaj (ALT+T) se odpre okno Nalepke za izdelke z izbiro QRD izpisov tiskanja nalepk.

Po izbiri gumba Izbira (ALT+I) se vrnemo v okno za nastavitev parametrov nalepk, z izbiro gumba Zapri (ALT+Z) se vrnemo na preglednico izdaj.

Natisni