Izbor računov– Evidenca prejetih računov 2010

 

 

Leto: Vnesemo ustrezno leto, za katerega želimo pregledovati podatke.

Obdobje: Vnesemo ustrezno obdobje od do

Zap. številka: Vnesemo ustrezno zaporedno številko računa od do

Datum knjiženja: Vnesemo ustrezen datum knjiženja računa od do

Številka listine: Vnesemo ustrezno številko listine od do

Datum listine: Vnesemo ustrezen datum listine od do

Datum opravljanja: Vnesemo ustrezen datum opravljanja storitve od do

Šifra stranke: Vnesemo ustrezno šifro stranke od do

Datum prejema: Vnesemo ustrezen datum prejema listine od do

Šifra vzorca: Vneseno ustrezen vzorec od do

 

Popravek: Označimo, če želimo izpis popravkov.

V obračunu: Označimo, če želimo izpis računov, ki so v obračunu.

 

Plačana realizacija:  Polja se nam aktivirajo, če imamo na obdobjih označeno, da obračunavamo DDV po plačani realizaciji.

Vsi računi plačani v izbranem obdobju: Označimo, če želimo izpis računov, ki so bili plačani v izbranem davčnem obdobju.

Neplačani računi izdani v izbranem obdobju: Označimo, če želimo izpis računov, ki so bili izdani v izbranem davčnem obdobju, vendar še niso bili plačani.

Plačani računi izdani v predhodnih obdobjih: Označimo, če želimo izpis računov, ki so bili plačani v izbranem obdobju, vendar so bili izdani v predhodnih obdobjih.

 

Zneski računa:

Celoten znesek računa: Označimo, če želimo imeti na izpisu celoten znesek računa.

Plačan del računa: Označimo, če želimo imeti na izpisu samo plačan del računa.

Neplačan del računa: Označimo, če želimo imeti na izpisu samo neplačan del računa.

 

Prekliči izbor: S klikom na gumb naredimo preklic izbranih podatkov za izpis.

Zapri: S klikom na gumb zapremo izbor računov.

Potrdi: S klikom na gumb potrdimo izbor računov.

Natisni