Obračun neobdavčenih dohodkov

V primeru, ko v ločenem obračunu izplačujete dohodke, ki niso obdavčeni (npr. jubilejne nagrade do uredbe, odpravnine do uredbe, potni stroški,…), morate biti pozorni na Vrsto dohodka, ki jo izberete v obračunu.

Obračun neobdavčenih dohodkov

Natisni