Zapiranje postavk

Program je namenjen ročnemu zapiranju postavk. V primeru, ko smo pri knjiženju plačil knjižili plačilo brez oznake pri vezi, ali ko smo knjižili plačilo preden je bil račun poknjižen, lahko s pripomočkom za zapiranje postavk zapremo posamezne račune in njihova plačila. Ob izboru menija Zapiranje postavk se nam odpre spodnje okno:

·      Leto – program predlaga leto iz nastavitev.

·      Konto – vpišemo konto računa (najpogosteje 2200 ali 1200).

·      Stranka – izberemo stranko, pri kateri bi radi zaprli določen račun z izbranim plačilom.

·      Pregled zapiranj  omogoča pregled prometa strank, ki imajo pogoje za zapiranje. Prikaže nam vse odprte račune na izbranem kontu.

·      SM  - izberemo stroškovno mesto za katero želimo zapirati postavke (v primeru da vodimo saldakonte tudi analitično).

 

 

Tečajne razlike:

Nastavitve za tečajne razlike so aktivne samo v primeru, ko je za zapiranje izbran devizni konto.

·      Obdobje – vpišemo obdobje za knjiženje tečajnih razlik.

·      Temeljnica – vpišemo ali iz šifranta izberemo temeljnico na katero se bodo pripravile vknjižbe tečajnih razlik.

·      Dogodek – iz šifranta izberemo dogodek, ki ima izbrano vrsto vknjižbe T-tečajne razlike.

 

Ko so vse nastavitve določene kliknemo na gumb Potrdi, odpre se nam novo okno, v katerem vidimo seznam odprtih računov in plačil v okviru izbranega konta in stranke.

 

V zgornji sliki so prikazani odprti računi in plačila. Računi so obarvani zeleno, plačila pa so bele barve. Ko izberemo račun, ki ga želimo zapreti, dvakrat kliknemo nanj in se nam odpre okno, ki je prikazano v spodnji sliki.

 

V zgornjem delu okna se nam izpiše plačilo z vsemi podatki. Vsa polja razen polje veza so neaktivna. Program nas avtomatsko postavi na polje veza, s klikom na gumb  se nam odprejo dokumenti s katerimi lahko zapremo izbrano plačilo. Izberemo želen zapis in kliknemo na gumb  in se nam postavki med seboj zapreta. Ko nas program ponovno postavi v predhodno okno, postavki iz preglednice izgineta, če je bil račun v celoti zaprt, sicer nam ostane postavka odprta za razliko.

Če imamo pa eno plačilo in želimo zapreti več računov potem se poslužujemo gumba , ter v polje V izbiro pred račune ki jih želimo zapirati damo kljukico s preslednico.

 

Račune lahko tudi delno zapiramo, tako, da dokument, ki ga zapiramo najprej označimo, nato pa v stolpec Znesek zapiranja vpišemo ustrezen znesek zapiranja.

 

Pri deviznem zapiranju je obvezno najprej izbrati plačilo in šele nato označiti račun, ki ga zapiramo – to pa zaradi izračuna tečajnih razlik. Ko se postavke med seboj zaprejo program izračuna tečajno razliko, ki jo poknjiži v Posredno knjiženje. Obračunane tečajne razlike takoj prenesemo v Glavno knjigo. Postopek ni ponovljiv, postavke, ki so zaprte na deviznih kontih ne moremo več odpreti.

 

Natisni