UPN

V primeru, ko UPN-jev ne tiskate sami, pripravimo datoteko s podatki potrebnimi za izpis UPN.

Datoteko lahko pripravimo samo za tiste položnice, ki imajo na računu število vrstic do največ vrednosti vpisane v polju (OST > Nastavitve programa > zavihek Položnice > polje Število vrstic na računu). Privzeta vrednost je 7 vrstic na računu. To vrednost lahko povečate (OST > Nastavitve programa > zavihek Položnice > polje Število vrstic na računu), če ste se pred tem seveda dogovorili z vašim ponudnikom tiskarskih storitev o spremembi. Program to nastavitev upošteva pri Obračuni > Izvoz > UPN in pri Obračuni > Tiskanje > Neizvoženi UPN-ji.

Če je storitev več, bo program pripravil seznam neizpisanih položnic. Za te otroke/koristnike lahko izpišete sami račun oziroma sami natisnete UPN.

·      Leto obračuna, Številka obračuna - določimo leto in številko obračuna, za katerega bomo pripravili datoteko za tiskanje UPN-jev.

·      Izbor – izberemo med Za ves obračun, Za enoto, Za skupino, Za otroka, Za plačnika ali Za sklic. Na primer, da smo v polju Izbor izbrali možnost Za enoto, je polje Šifra enote aktivno in lahko v šifrantu izberemo enoto, za katero bomo pripravili izpis.

·      Razvrščanje – izberemo, kako se bodo razvrstili podatki v datoteki: Po šifri, Po abecedi, Po skupinah.

·      Tiskanje za znesek  – izvoz lahko omejimo na izvoz kjer je Znesek za plačilo različen od 0, enak 0 in vseh položnic

·      Za oskrbovance, skrbnike – izberemo za koga bomo pripravljali datoteko z UPN-ji– ali za vse, ali samo za oskrbovance, ali samo za skrbnike. To polje je aktivno samo v primeru kode za Domove starejših občanov.

·      Izloči prejemnike e-računov – v primeru, da polje obkljukamo, bodo iz tiskanja izločeni vsi, ki so preko strank označeni kot prejemniki e-računov.

·      Izloči plačnike z e-naslovom – v primeru, da polje obkljukamo, bodo iz tiskanja izločeni vsi tisti, ki imajo na plačniku preko stika vpisan e-mail (e-naslov).

·      Ime datoteke - v polje vpišemo področje, kjer se oblikuje datoteka UPN-jev. Področje se predlaga iz nastavitev (zavihek Povezave), kot ime pa številka obračuna_leto obračuna.txt, kar pa lahko spremenimo.

 

Pošlji – če polje potrdimo, se prikažejo dodatne vrstice za vnos E-pošte:

·      Naslov strežnika – zapišemo naslov strežnika, preko katerega pošiljamo e-pošto. Če uporabljate MS Outlook, dobite ta podatek v meni Orodja – Računi – zavihek Pošta – gumb Lastnosti – zavihek Strežniki – polje Odhajajoča pošta (SMTP).

·      Od – vpišete vaš e-naslov in

·      Za – vpišite e-naslov prejemnika pošte.

 

Kliknemo na gumb Izvajaj.

Po končani obdelavi izpis števila pripravljenih položnic in skupni znesek kuponov na položnici. Če smo polje Pošlji potrdili, potem se avtomatsko sproži pošiljanje pripravljene datoteke na elektronski naslov, ki smo ga vpisali v polje Za.

Natisni