Odklepanje tabel

Pripomoček je namenjen brisanju zaklepov podatkovnih tabel delovnih nalogov v primeru, ko posamezen operater program ni uspel zapustiti preko ukaza »Zapri program« (npr, se mu je »obesil računalnik«.

Po zagonu funkcije se pojavi naslednje opozorilo:

Prosimo, da dejansko preverite, da se v programu delovnih nalogov ne nahaja noben operater ter šele nato nadaljujete s postopkom odklepanja (Gumb »DA«). V nasprotnem boste lahko npr. odklenili zaklep za delovni nalog v katerem trenutno dela nek operater. Tako bo v ta isti delovni nalog lahko vstopil tudi drug operater. V tem primeru bo prišlo do tega, da se bodo v delovnem nalogu pojavile kombinacije vnosov podatkov obeh operaterjev.

Ob potrditvi nadaljevanja postopka odklepanja tabel se odpre okno s preglednico v kateri se nahajajo zapisi tistih delovnih nalogov, ki so ostali zaklenjeni.

Zaklep izbrišemo tako, da v preglednici označimo zapis in nato z gumbom  (briši zapis) izbrišemo zaklep.

Natisni