Verzija 2020.12.001 z dne 04.09.2020

  • Knjiženje
    • Temeljnica nabave, porabe
      • Odpravljena napaka pri knjiženju temeljnice v primerih, ko so se odvisni stroški predprejemov poknjižili kot izravnave. Do tega je prihajalo v primeru, ko se je najprej knjižilo porabo in nato nabavo. Prav tako je zaradi tega prihajalo do neodklepanja zapisov odvisnih stroškov, tako da so te težave sedaj odpravljene.

Natisni