Kako si naredimo nov izkaz?

Program Izkazi je namenjen:

  • vsebinskemu oblikovanju in izpisovanju računovodskih izkazov, ki zadovoljujejo potrebe po dajanju informacij o finančnem položaju in uspešnosti podjetja,
  • pripravljanju Napovedi za zasebnike,
  • pripravljanju Statistike za potrebe poročanja finančnih računov (SFR).

    Kako si naredimo nov izkaz?

Natisni