Vpis novega odstotka sofinanciranja plačila staršev (SPS) za drugega in mlajše otroke

V Ur.l. RS št. 40/2012 z dne 30.5.2012 je bil objavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki stopi v veljavo s 1.6.2012. Ta zakon spreminja Zakon o vrtcih, ki je določal brezplačnost vseh mlajših otrok. ZUJF po novem navaja, da starši, ki imajo hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30 % plačila, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni.

doc-ost-znizanje-sps.pdf

Natisni