Uvoz in priprava izkazov

Poročila v programu Dvostavno knjigovodstvo pripravljamo z Izkazi. Obdelava Izkazi je namenjena:

  • pripravi letnih poročil za zunanje poročanje (Ajpes, FURS,…),
  • pripravi Statistike finančnih računov,
  • pripravi Četrtletnega poročanja poslovnih subjektov
  • pripravi izkazov za lastne potrebe

 

Uvoz in priprava izkazov v DK

Natisni