Verzija 2019.01

Obračun – Tisk/ Priprava osnutkov elektronskih računov

Pri Tiskanju je dodana opcija Izstavitev računa - vse tisk. V primeru, ko izberemo to opcijo, se nastavitve na otroku ne upoštevajo, ampak se vsi računi natisnejo na tiskalnik oz. se izdela pdf v eRegistrator.

Natisni