Verzija 2017.04.000

  • Obračun prispevkov za zasebnika, ki se mu višina olajšave spremeni med mesecem. V nastavitvah je možno izbrati podatka obdobje od in obdobje do, ki se uporabljata za generiranje xml datoteke in izpisov
  • Ureditev podatkov šifranta delovne dobe (odstotki in zapis let)
  • Na zavihku Krediti se privzeto prikazujejo samo aktivni krediti
  • Odpravljena pomanjkljivost pri izračunu vsote plačanih premij PPZ pri izpisu REK-1, upošteva se samo vsota plačanih premij delodajalca
  • Odpravljene napake pri pošiljanju datoteke KDPZ, možnost pošiljanja zapisa D1 in D2
  • Odpravljene neskladnosti pri pripravi refundacijskega zahtevka za zaposlene z daljšimi imeni

 

 

Natisni