Verzija 2018.03

  • Knjiženje – delovni nalogi; funkcija »Prenos«, odpravljena težava, ki je onemogočala izvedbo prenosa na dan 31.1. novega leta, če prehod v novo leto še ni bil izveden.
  • Knjiženje – delovni nalogi; funkcija »Knjiženje MES« je bila dopolnjena tako, da omogoča tudi večkratno knjiženje istega delovnega naloga.
  • Pripomočki – prenos ur dela delavcev iz naloga na nalog; dodana možnost prenosa ur tudi med delovnimi nalogi, ki nimajo enakih tehnoloških postopkov (tehnoloških sestavnic).
  • Dodana je možnost samodejne prijave normiranih časov operacije delovnega naloga na pokalkulacijo delovnega naloga. V ta namen je na operacijo dodan podatek »Samodejna prijava v pokalkulacijo DN«. V kolikor je na operaciji delovnega naloga ta opcija vključena in ima uporabnik vklopljeno prijavo operacij skozi delo delavcev, se take operacije skozi delo delavcev ne more prijaviti, se pa ob zaključku delovnega naloga normirani čas take operacije samodejno prijavi v pokalkulacijo delovnega naloga.

Natisni