Verzija 2019.08.001

  • Knjiženje – delovni nalogi; v primeru knjiženja izdaje odpravljeno napačno označevanje neizdanih materialov ter napačno navajanje skladišča v glavi izdaje.
  • Knjiženje – delovni nalogi; spreminjanje šifre izdelka ter razpisane in izdelane količine za delovni s statusom »Knjižen prejem« ni več možno.
  • Dodane naslednje API metode:
    • ModifyProjectWorkOrder – metoda za spreminjanje podatkov v glavi delovnega naloga.
    • ModifyProjectWorkOrderDetails – metoda za spreminjanje podatkov delovnega naloga (zavihki material in storitve, delo, stroji in ostalo).

Natisni