Tiskanje

Tiskamo lahko tehnološke postopke in pripadnost operacij

Tehnološki postopki

Podatke iz šifranta tehnoloških postopkov lahko natisnemo na tiskalniku. Ob kliku na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl P) se odpre se naslednje okno:

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

 • Šifra od do – vpišemo oziroma izberemo šifre tehnoloških postopkov za katere bi se izpisali podatki.
 • Delni naziv – vnesemo delni naziv tehnoloških postopkov, ki jih želimo izpisati.
 • Oznaka aktivnosti – izberemo ali bomo natisnili samo aktivne, samo neaktivne ali vse tehnološke postopke.
 • Tiskanje operacij – izberemo ali se na izpisu tiskajo operacije ali ne.
 • Tiskanje opomb – izberemo ali se bodo tiskale opombe operacij ali ne.
 • Opis liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnila v glavi izpisa.
 • Razvrščanje – izbira je možna med: Šifri in Nazivu. Glede na izbiro se potem sortirajo podatki na izpisu.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

 

Po vnosu želenih podatkov se odpre preglednica z možnimi oblikami izpisa tehnoloških postopkov:

Standardni izpis tehnološkega postopka:

 

Pripadnost operacij

Tiskamo lahko tudi podatke o pripadnosti operacij (katerim tehnološkim postopkom vse pripadajo izbrane standardne tehnološke operacije).

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

 • Šifra standardne operacije od do – vpišemo oziroma izberemo šifre standardnih tehnoloških operacij za katere bi se izpisali podatki.
 • Šifra tehnološkega postopka od do – vpišemo oziroma izberemo šifre tehnoloških postopkov v katerih prikazujemo pripadnost.
 • Oznaka aktivnosti tehnoloških postopkov – opredelimo ali pripadnost iščemo samo znotraj aktivnih, neaktivnih ali vseh tehnoloških postopkov.
 • Tiskanje podatkov o operacijah – izberemo ali se na izpisu tiskajo detajlni podatki operacije ali ne.
 • Tiskanje opomb tehnoloških postopkov – izberemo ali se bodo tiskale opombe tehnoloških postopkov ali ne.
 • Opis liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnila v glavi izpisa.
 • Razvrščanje – izbira je možna med: Šifri in Nazivu. Glede na izbiro se potem sortirajo podatki na izpisu.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

 

Izpis lahko pripravimo v preglednico ali na tiskalnik.

Natisni