Urejanje podatkov o prenosih

Podatke o prenosu urejamo tako, da najprej v preglednici Promet označimo izbrani prenos, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem .

Natisni