Verzija 2018.08.001 z dne 29.06.2018

 • Knjiženje gotovinske prodaje v knjigovodstvo
  • Evidenčno knjiženje
   • Za potrebe evidenčnega knjiženja v DK je program prenosa v knjigovodstvo dopolnjen na način, da se je razdelilo knjiženja na konte realizacije proporcionalno glede na zneske po načinih plačil. Pri tem se je ustrezno uredilo tudi vrstni red vknjižb. Evidenčno knjiženje lahko nastavijo samo tisti uporabniki, ki imajo tako nastavljeno v licenci programa DK.
   • Dopolnitve programa za evidenčno knjiženje
    • V nastavitvah programa nova nastavitev »Evidenčno knjiženje«. Nastavitev je aktivna glede na nastavitve v licenci programa DK.
    • Knjiženje v BP: če je nastavljeno evidenčno knjiženje, se podatki za knjiženje v BP poleg zbira po načinih plačil, razdelijo še na končne potrošnike in davčne zavezance. Poleg tega dopolnjeni tudi vezni parametri vknjižb (vezni dokument, veza številka,…).
    • Knjiženje v DK: če so pogoji za evidenčno knjiženje izpolnjeni, se vknjižbe realizacije proporcionalno razdelijo po načinih plačil. Podatki se pripravijo na nivoju računa, knjižijo pa se posamezno v primeru računa za davčnega zavezanca (82.čl.ZDDV) ali pa zbirno na nivoju dneva v primeru računov za končne potrošnike (83.čl.ZDDV).
  • Tiskanje protokola knjiženja
   • Vrstni red izpisanih vrstic je prilagojen vrstnemu redu knjižbam v posrednem knjiženju.
 • Gotovinska prodaja – prenos podatkov na off-line blagajne
  • Odpravljena težava, ko je v nekaterih primerih prenos podatkov javil napako pri prenosu nastavitev »hitrih gumbov« (op.: nastavitve hitrih gumbov se uporablja pri zaslonih na dotik).
 • Avtorizacija prodaje – pregled uporabe kod
  • V pripomočku »Pregled uporabe kod« na glavnem meniju iCentra za izpis kod, ki so bile uporabljene pri avtorizaciji prodaje in popustov, je v iskanje uporabljenih kod dodan promet negotovinske prodaje (tip prometa N).
 • Knjiženje
  • Pri popravljanju datumov dokumentov prejemov, se poleg nastavitev knjižnega obdobja TDR izvede kontrola na knjižno obdobje MSP, če obstaja ta povezava in je dokument že knjižen v MSP.
  • Predračuni
   • V primeru brisanja vrstic sestavnice, se po potrditvi preštevilčijo tudi zaporedne številke povezav med sestavnico in sestavnimi deli. Pri brisanju je dopolnjeno tudi, da v primeru, ko na sestavnici ni več sestavnih delov (pobrisane so bile vse vrstice določene sestavnice), je sedaj možno pobrisati iz vrstic predračuna tudi nosilni del sestavnice.

 

Natisni