Knjiženje

Ko so vsa plačila opremljena s potrebnimi podatki lahko izpisek poknjižimo. Do tega trenutka so vsa plačila tega izpiska zapisana v izbranih računih tako, da so zapisana na vrsti plačila 00. To vam daje informacijo, da ste na tem računu s knjiženjem plačil začeli, niste pa ga še končali. Preden prenesemo plačila na pravo vrsto plačila, lahko polje Dokument izpolnimo, spremenimo…. Vsebina v polju se prenese v vse zapise plačil v izbrane račune in izpolni se v izpisku Datum knjiženja v SPR – vse te vrstice v izpisku se rdeče obarvajo.

Ob kliku na Gumb Knjiži, se nam odpre spodnje okno, kjer določimo podatke za knjiženje plačil.

Nastavitve knjiženja:

  • Vrsta plačila – do tega trenutka so vsa plačila tega izpiska zapisana v izbranih računih tako, da so zapisana na vrsti plačila 00. To vam daje informacijo, da ste na tem računu s knjiženjem plačil začeli, niste pa ga še končali. Na gumb Knjiži izberemo, na katero vrsto plačila bomo zapisali plačila.
  • Opis – vpišemo besedilo, ki se nanaša prav na ta uvoz, običajno je to številka paketa podatkov, ki ga uvažamo (npr. Paket 15). Če se polje izpolni, se to besedilo zapiše v opis plačila, sicer se opis plačila polni iz namena zapisanega v datoteki, ki jo uvažate.

Natisni