Katere izpise se posreduje računovodstvu?

Med Izpisi v Materialno skladiščnem poslovanju je za računovodstvo vsekakor najpomembnejši  izpis 'Stanje zaloge' in 'Izpis prometa po kontih', ki nam prikaže temelnico za določeno obdobje za knjiženje prometa iz skladišča v Glavno knjigo. Da dobimo ustrezne podatke je pomembno, da imamo na artiklih izpolnjen podatek o kontu zaloge ter na vrstah prometa tipa izdaje navajamo ustrezen konto porabe materjala po lastni vrednosti.

Natisni