Verzija 2017.01.000

- Opravljene neskladnosti pri delitvi obračunskih vrstic po ključih

- Nova struktura datoteke in obrazec Poročilo o obračunanih in izplačanih prispevkih (Kapitalska družba)

- Pri pripravi REK-1 se podatki o glavni zaposlitvi se berejo iz podatkov obračuna in ne iz trenutnih kadrovskih podatkov

- Odpravljene težave pri poračunu regresa (negativni zneski)

- Odpravljene težave pri prevodu obračunskega lista

- Posodobljeno obvestilo pri obračunu vrstic z zneskom 0

- Dopolnjeno brisanje izbrane vrste obračuna, če so obračunski podatki kopirani iz prejšnjega obračuna

- Urejen ponovni prenos iz neposrednega vnosa v primeru, če vrstica ne ustreza pogojem za ključ

- Urejen prikaz podatka Z380 na izpisu obračunskega lista za pripravnika

- Omogočen obračun v primer razporeditve na več delovnih mest brez obveznega vnosa vse ene osnove 

Natisni