Verzija 2017.15.000 z dne 22.12.2017

Obračuni

  • Izvoz podatkov - Izvoz v fakturiranje: urejen prenos v primeru, da stornacija vključuje razliko do ekonomske cene

Natisni