Verzija 2018.16.001 z dne 14.12.2018

Šifranti -> Otroci -> Dopis z UPN

Dodana je možnost izpisa dopisa brez naziva. V kolikor obkljukamo Dopis brez naziva, lahko izpišemo UPN brez zneska ter naslovnika.

Natisni