Gumb Knjiženje v TDR

  • Knjiži pomeni izvoz podatkov prevzema  v TDR (Trgovina na drobno).Odvisno od splošnih nastavitev. Prevzem knjižimo tako, da najprej v preglednici Prevzemi označimo izbrani prevzem. Ob kliku na gumb  - Knjiženje v TDR (Alt-N) se odpre okno Knjiženje v TDR. Program najprej preveri, če obstajajo nastavitveni podatki za knjiženje.

  • V primeru napak se prikaže dnevnik knjiženja v TDR. Prevzemi dobijo nove statuse. Če je bilo poknjiženo dobi status knjiženo. 

Natisni