Navodila za obračun po plačani realizaciji

Nastavitve:

V Šifrantu obdobij označimo, da želimo obdobje obračunavati po plačani realizaciji (če stolpec ni viden, z desnim gumbom kliknemo na preglednico in izberemo Privzeto).

 

 

Zaradi ugotavljanja kateri računu so plačani je zelo priporočljivo, da v Dvostavnem knjigovodstvu v nastavitvah programa določite Kontrolo dokumentov. Vknjižbo v DK in račun v DDV program poveže na podlagi Dokumenta. V knjigah dokumentov se plačani računi obarvajo rdeče

 

Izjeme, ki se ne smejo obračunavati po plačani realizaciji:

Za takšne račune naredimo nov vzorec (Vzorci I-rač, Prač) za katerega določimo, da se obračunava po fakturirani realizaciji.

 

 

 

Ko so vzorci za prejete oz. izdane račune pripravljeni se nam odpre nova knjiga prejetih oz. izdanih računov, kjer spremljamo kateri računi so plačani. Ob vstopu v knjigo izberemo kljukico Plačna realizacija. V tej knjigi so računi, ki so že plačani in tisti, ki se ne smejo obračunavati po plačani realizaciji.

 

 

Obračun:

Obračun sprožimo v Obračuni – Obrazec DDV-O.

 

 

Če je izbrana možnost Prenesi plačane račune, bo program poskušal samodejno ugotavljati kateri računi so plačani na podlagi zaprtih plačil v dvostavnem knjigovodstvu.

 

V nadaljevanju se izpiše obrazec DDV-O. Priporočljivo je, da pred dokončnim obračunom preverite knjigi P-rač in I –rač plačna realizacija.

Če ugotovite, da račun ni plačan ga enostavno izbrišete.

Če pa je bil račun plačan in ga ni v knjigi plačnih, odprete knjigo vseh prejetih/ izdanih računov (to storite tako da opcija Plačana realizacija ni izbrana):

 

 

 

 

 

Račun prenesemo med plačane s klikom na gumb Plačana realizacija, izbrati pa moramo tudi datum plačila.

 

Pri ponovitvi obračuna ne izberemo opcije Prenesi plačane račune, saj bi program na novo prenašal plačane račune v knjigi plačanih.

 

Natisni