verzija 2017.10.001 z dne 18.08.2017

Dnevne obdelave - Prilivi in odlivi

Pri pripravi podatkov, program v izračun ne upošteva prejetih računov, ki so bili v procesu potrjevanja zavrnjeni.

Na nekaterih delih modula je spremenjeno delovanje gumbov, ki vam omogoča izbiro nezaporednih zapisov, npr. gumb "Izbira stranke", "Izbira konta"... Izbira je urejena tako, da si modul med uporabo funkcionalnosti zapomni ob drugem in vsakem naslednjem vstopu v preglednico prej izbrane zapise in te zapise prikaže na vrhu preglednice. Tako izbrane zapise iz prejšnje izbire lahko obdržite, jih odznačite (umaknete kljukico) ali izberete nove. Delovanje je spremenjeno na:

 • Dnevne obdelave - Opominjanje - gumb Priprava - gumb Izbira stranke
 • Izpisi in pregledni - Odprte postavke
 • Izpisi in pregledi - Opomini, IOP

 

Dnevne obdelave - Opominjanje

 • preglednica: dodana je nova kolona "Vrsta"
 • gumb Priprava:
  • gumb Izbira stranke: urejena izbira tako, da si modul med uporabo funkcionalnosti zapomni ob drugem in vsakem naslednjem vstopu v preglednico za izbiro prej izbrane zapise in te zapise prikaže na vrhu preglednice. 
  • program si zapomni, katera vrsta opomina se je uporabljala med pripravo opomina
 • gumb Izstavitev:
  • urejen izračun UPNQR kode
  • Saop vzorec izpisa DK_Opomin_Postavke oblikovan tako, da so poenotene pisave, med nazivom in naslovom ni nepotrebnih presledkov, naslov je odvisen od nastavitev vrste opominjanja...

Natisni