Okno Nastavitve programa (Alt+N)

V nastavitvah programa določimo vse osnovne nastavitve povezane z delovanjem programa. Nastavitve dobimo v meniju Uporabnik in računalnik, pod izbiro Nastavitve programa.

Določene nastavitve za delovanje programa nosijo tudi knjige delovnih nalogov (Šifranti).

Natisni