Verzija 2021.06.001 z dne 26.4.2021

  • Knjiženje – delovni nalogi; na zavihku »Material in storitve« se vrstice z artikli katerim se ne vodi zaloga, ne barvajo več rdeče.
  • API metode:
    • Odpravljene težave pri vpisovanju vrstic »material in storitve« preko API metode ModifyProjectWorkOrderDetails, ko se vpisanim vrsticam ni dodeljevala lastna cena.
    • Odpravljene težave pri knjiženju delovnega naloga v izdajo preko metode ProcessingProjectWorkOrder, ko se je izdaja sicer izdelala ni pa bila zabeležena na posamezni vrstici »material in storitve«.

Natisni