Izpis šifranta vrst prometa

Podatke iz šifranta Vrste prometa natisnemo na tiskalniku tako, da najprej kliknemo na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl P).  Odpre se okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

·      Šifra vrste prometa– vpišemo oziroma izberemo šifre vrst prometa , ki jih želimo natisniti.

·      Tip prometa– vpišemo oziroma izberemo tip prometa.

·      Za zaloge– vpišemo oziroma izberemo »prevzem« ali »izdaja«.

·      Razvrščanje – določimo kako bodo podatki na izpisu urejeni (po šifri vrste prometa, tipu prometa ali za zaloge).

·      Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

·      Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Natisni