Verzija 2018.14.001 z dne 5.11.2018

Osnovna sredstva in drobni inventar

 Izvoz za UJP net je dopolnjen za medletni izpis (npr.31.10.)

Natisni